Pris: 

7900 kr pr. måned i 12 måneder. Indbetales sidste bankdag i måneden. Pladsen er forudbetalt.

Tilskud:

Odense Kommunes tilskud i 2021 er 5476 kr pr mdr.

Egenbetaling:

2424 kr (priserne reguleres hvert år d. 1. januar)

 

Søskendetilskud:

Det er muligt at få søskendetilskud, hvis du/I har flere børn. Søskendetilskuddet svarer til 50% af institutionstaksten på den billigste plads. Gives tilskuddet til et barn i f.eks. børnehave, reguleres prisen automatisk til det halve. Gives søskendetilskuddet til et barn i privat børnepassning, bliver det udbetalt sammen med det almindelige tilskud og svarer til halvdelen af den takst, du/I ville have betalt, hvis dit barn gik i institution.

 

Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske fra d. 15. eller ved udgangen af måneden. Der er 2 mdr. opsigelse. Samtidig skal man være opmærksom på at pasningsaftalen skal have en varighed af mindst 3 mdr. (Fastsat af Odense Kommune)

Sådan gør du

For at I kan få plads i en privat pasningsordning, skal I når I bliver tilbudt kommunal plads sige nej tak og sige I vil have barnet passet hos en privat pasningsordning efter fritvalgsordningen.

Hvis I allerede har en kommunal dagpleje plads, skal I opsige pladsen og sige, at I ønsker plads hos mig til pladsanvisningen.